अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती दर्शविणारे विवरण पत्र व सर्वसाधारण बदली विकल्प २०१७ भरण्याचा अंतिम दिनांक २०/०३/२०१७ आहे .