अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी

 

अमरावती विभाग

अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी

औरंगाबाद विभाग

अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी

नाशिक विभाग

अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी

नागपूर विभाग

अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी               कागदपत्र पडताळणीचे पत्र 

पुणे विभाग

 

प्रथम टप्प्यात अंतरिम निवड यादीत असलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करण्यात येणार आहे. गरज भासल्यास दुसर्या टप्प्यात प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता बोलोण्यात येईल.

 

कागदपत्र पडताळणीची दिनांक १३/०४/२०१६ आहे.