अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती दर्शविणारे विवरण पत्र व सर्वसाधारण बदली विकल्प २०१७ new

 

***भरलेली माहिती चुकीची आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर माहिती पुन्हा भरणेकरिता आपणांस प्राप्त Form ID तात्काळ कृपया eservproforma.wcd@gmail.com या ईमेलवर कळविण्यात यावा.

 

ऑनलाईन भरलेले विवरण पत्र प्रिंट करण्यासाठी इथे क्लीक करावे